Werkwijze Kindercoaching

Als opvoeder wil je graag dat je kind lekker in zijn/haar vel zit. Maar soms voelen kinderen zich niet meer helemaal zichzelf. Het voelt zich boos of bang, heeft weinig zelfvertrouwen, slaapt slecht, eet slecht, moppert en/of piekert. Of het kind is verdrietig door scheiding van de opvoeders, door pesten, door overlijden van iemand of door een ander trauma. Dit kunnen allemaal redenen zijn voor een kind om niet lekker in zijn vel te zitten.

Dit kan tevens een reden zijn om mij als kindercoach in te schakelen. Naast de kinderen zijn daar natuurlijk ook de opvoeders die ik een handje op weg kan helpen in een stuk ondersteuning.

Groei Kindercoaching begeleidt kinderen en jongeren bij het uiten van hun emoties, zodat zij deze beter leren reguleren en weer lekker in hun vel komen te zitten, zonder een langdurende trajecten in te gaan.

Kindercoaching is geen therapie. Als er toch gespecialiseerde hulp nodig is, kan ik u doorsturen naar een andere discipline. Tevens kan ik dan ondersteunend werken als kindercoach.

Werkwijze

Kennismaking

Er wordt eerst een (telefonisch) kennismakingsgesprek gehouden. Dit is een oriënterend gesprek waarin u vertelt wat de reden is van aanmelding en wat uw verwachtingen zijn.

Intake

Dan wordt er een intakegesprek gevoerd. Dit doe ik, indien mogelijk, bij u thuis. Hierin wordt er wat dieper ingegaan op het probleem en de geschiedenis van het kind.  Naar aanleiding van de intake krijg ik een zo helder en concreet mogelijke hulpvraag. De kennismaking en intake zijn gratis en geheel vrijblijvend.

Coaching

Tijdens de eerste sessie met het kind ga ik, samen met het kind,  op ontdekkingsreis.  Ik werk vanuit de visie dat de oplossing in het kind zelf zit. De bedoeling is om het helend vermogen van het kind aan te spreken. Ik doe dit door middel van samen spelen, tekenen en schilderen. Door  samen zingen, muziek  maken, bewegen, ontspannen en het inzetten van het COACHEE!-spel. Ik als kindercoach doe mee, observeer en luister naar het kind. Zo kan ik zo goed mogelijk op de behoeften van het kind in spelen. 

“Onze zoon Bas van 11 jaar had problemen met hoe hij moest omgaan met voor hem moeilijke situaties, hij reageerde erg boos en niet redelijk, wij merkte dat onze zoon niet goed in zijn vel zat.

Daarom kozen wij voor coaching en kwamen bij Fiene van Dam van Groei Kindercoaching terecht. Fiene heeft een aantal gesprekken gehad met Bas en ons (ouders) en heeft hem handvaten gegeven om met bepaalde situaties om te leren gaan.

Wij merken duidelijk dat Bas beter in zijn vel zit, hij is blijer, denk na voor hij reageert, we zijn erg blij dat we dit traject in gegaan zijn.

We hebben weer een blije zoon!”  – Marjolein Koning–