‘Ik leer anders’ training

Beelddenkers denken, in plaats van in woorden, in beelden. Deze kinderen gebruiken met name hun rechterhersenhelft om informatie te verwerken en hierdoor zijn deze kinderen creatief, zien het grote geheel,  hebben gevoel voor ritme, hebben een goed ruimtelijk inzicht en een grote fantasiewereld.

beelddenken

Echter, op school wordt vaak de informatie via woorden, dus talig, aangeboden (=linkerhersenhelft). Hierbij is een andere manier van informatie verwerken nodig dan die beelddenkers gebruiken. Vaak ziet een beelddenker het antwoord wel, maar het onder woorden brengen hiervan is lastig. Zij verwerken informatie liever door het te zien, te doen of te voelen.

Op school kunnen kinderen die beelddenken moeilijkheden ondervinden op het gebied van taal, rekenen, tekstbegrip, concentratie en werktempo. De prestaties zijn dan zwak en zowel de leerkracht als de ouders hebben het gevoel dat er meer in zit dan eruit komt.

beelddenken

 

Denkt uw kind ook in beelden? Laat hem/haar dan de ‘Ik leer anders’ training doen!

Tijdens de ‘ik leer anders’  training leert uw kind de informatie in woorden te vertalen naar zijn/haar  manier van denken, namelijk in beelden.

Werkwijze ‘Ik leer anders’-training

De Intake

Na kennismaking, bepaal ik samen met u en uw kind de doelstellingen van uw kind. Ook bekijken we hoe uw kind het makkelijkst leert. Is dat inderdaad in beelden, of leert uw kind misschien makkelijker door middel van beweging. Ik geef op deze manier een training aangepast op de mogelijkheden en talenten van uw kind. Het uitgangspunt is weer plezier te krijgen in leren in een rustige omgeving, zonder daarbij een eindeloos traject in te hoeven gaan. De intake is gratis en geheel vrijblijvend.

De Sessies

We beginnen de vier sessies met basisinformatie. Denk hierbij aan de informatie ordenen in het hoofd,  het alfabet en dicteewoorden in beelden opslaan, het cijferveld in beelden opslaan en klokkijken. De rest van de sessies wordt er gewerkt aan de vooraf bepaalde doelen, hierbij kunt u denken aan: topografie, geschiedenis,  werkstukken, spreekbeurten, boekbesprekingen etc.

De Evaluatie

Na afloop van de sessies wordt de training samen met u en uw kind geëvalueerd.  Zijn de gestelde doelen behaald?  Is er nog meer ondersteuning nodig op het gebied van leren? Is er eventueel nog andere hulp nodig? Na de evaluatie sluiten we de training af met een welverdiend certificaat.

Meer informatie over beelddenken: www.ikleeranders.nl en http://www.stichtingbeelddenken.nl

Ik leer anders coach